Stilovi u Tai Či-ju

Čen (Chen) stil

Najstarija poznata forma Tai Či-ja, a time i njegova "moderna" istorija, počinje u porodici Chen. Osnivač ovog stila je Čen Vang Ting (Chen Wang Ting, 1600–1680). god. Ovaj stil karakterišu iznenadni eksplozivni pokreti, brzina promene tempa (jin/jang), udarci stopalom o pod, poskoci i niski stavovi.

 

Jang (Yang) stil

Osnivač ovog stila je Jang Lu Čan (Yang Lu Chan, 1799–1872). Bio je prvi učenik osnivača Čen stila, Čen Vang Tinga, koji nije pripadnik Čen familije. Podučen kompletnim znanjem iz Čen Tai Či-ja, a i predhodnim znanjem borilačkih veština, stvara Yang stil Tai Či-ja koji je danas i najpopularniji u svetu. Ovaj stil karakterišu spori pokreti, nežno i kružno kretanje.

baihe

Vu (Wu) stil

Postoje dva Vu stila. Osnivač prvog je Chuan Yuo (1832–1902). Karakteristike ovog stila su kompaktne forme, sporo kretanje i blago nagnuto telo napred tako da glava, kičma i zadnja noga čine pravu liniju. Osnivač drugog stila je Wu Yuxiang (1812–1880). Ovaj stil karaktrerišu kompaktne forme, visoki stavovi, telo je pravo, ruke se ne ukrštaju i ne šire dalje od stopala.

Sun (Sun) stil

Osnivač ovog stila je Sun Lutang (1861–1932). Kao majstor druga dva unutrašnja stila, u svoj stil uključuje ključne elemente ta dva stila. Za ovaj stil su karakteristični visoki stavovi, ujednačen tempo, minimalan broj udaraca i mali ali agilni koraci.