Gurajuće ruke predstavljaju sistem vežbi u Tai či-u koje se izvode u paru, a omogućavaju da se usavrši samoodbrambeni aspekt Tai či-a.

Ove vežbe predstavljaju neraskidivu celinu sa Tai či formama i imaju vise od 300 godina dugu istoriju. Gurajuće ruke obuhvataju 8 metoda (snaga) Tai či-a. Nalik su kružnom i neprestanom guranju i povlačenju. Zahteva se velika uvežbanost da bi se postigla obostrana kontrola pokreta i pokušalo izvesti partnera iz balansa.